Podsumowanie rozgrywek GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży w Szachach w 2017 r.

42-660 Kalety
ul. Lubliniecka 2

(0-34) 352-73-04
mdkkalety@wp.pl

szachy ico 2Dnia 15.12.2017r młodzi szachiści z Kalet spotkali się na terenie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach by wraz z przedstawicielami innych sekcji MDK jak co roku podzielić się opłatkiem i podsumować swoje dokonania w całorocznych rozgrywkach Grand-Prix dzieci i młodzieży do lat 25. W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli m.in. Burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia i Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach Marian Lisiecki. Laureatami tegorocznych rozgrywek byli uczestnicy dwóch grup wiekowych, grupy do lat 14-tu, i grupy w przedziale wiekowym od 15 do 25 lat.

W grupie wiekowej do lat 14-tu zwyciężył Michał Fronczek z wynikiem 132,5 pkt., na drugim miejscu uplasował się Maksymilian Biadacz z dorobkiem 79,0 pkt., a na trzecim Ignacy Fronczek 54,0 pkt. Kolejność pozostałych laureatów w tej grupie była następująca: 4. Maja Plaza i 5. Marta Gansiniec, Razem rywalizowało pięcioro zawodników. Grupę wiekową od 15 do 25 lat zdominował bez wątpienia najlepszy zawodnik tych rozgrywek Mateusz Płonka. W punktacji generalnej Mateusz zgromadził 164,0 pkt., na miejscu drugim zawody ukończył Mateusz Wrodarczyk zdobywając 154,0 pkt. a na trzecim, Kacper Wrodarczyk z dorobkiem 130,0 pkt., czwarte miejsce zajął Aleksy Walczak, a na piątym uplasował się Maciej Pietrek. W grupie tej grało 6 zawodników. Szachiści spotykali się w tym roku ponad 40 razy. Zajęcia szachowe na terenie MDK w Kaletach prowadzone są w każdy poniedziałek od godziny 17:00. W ramach tych zajęć uczestnicy nie tylko rywalizują w rozgrywkach GRAND-PRIX ale również uczą się tajników gry w szachy między innymi z materiałów szkoleniowych, które otrzymują na każdych zajęciach. Kilkoro z naszych zawodników regularnie bierze udział w różnego typu zawodach szachowych, które na przestrzeni roku organizowane są przez inne ośrodki oraz kluby szachowe istnieje tym samym możliwość rejestracji zawodników w Śląskim Związku Szachowym i zdobywania kategorii szachowych. Należy w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w piękną oprawę i przygotowanie tego spotkania oraz wspierali szachistów w różny sposób, także dobrym słowem w odchodzącym 2017 roku.

Marek Rupik

 

szachu plakat