Kolejne wydarzenie w ramach projektu "Aktywni w Kulturze" będącego częścią programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017"

42-660 Kalety
ul. Lubliniecka 2

(0-34) 352-73-04
mdkkalety@wp.pl

NCK, Dom Kultury +

Kolejne wydarzenie w ramach projektu "Aktywni w Kulturze" będącego częścią programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017"

Warsztaty będą miały ciekawą i atrakcyjną dla uczestników formę, łączącą tradycyjne metody warsztatowe i elementy wieczorku poetyckiego, z uwzględnieniem tzw. poezji śpiewanej. Pomimo tego, że społeczność Kalet jest stosunkowo niewielka, funkcjonuje w naszym mieście bardzo aktywne i twórcze środowisko osób kochających literaturę, a szczególnie poezję. Nie jest to jedynie aktywność bierna, ograniczająca się do czytelnictwa. Jest to aktywność zdecydowanie czynna, polegająca na własnej twórczości poetyckiej. Osoby te do tej pory nie miały możliwości zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców. Była to tzw. „twórczość do szuflady”, dla własnej przyjemności. Obecnie możemy mówić o grupie poetyckiej w Kaletach. Członkowie tej grupy dojrzały do zaprezentowania swojej twórczości mieszkańcom Kalet. Wydali tomik wierszy oraz chcą organizować cykliczne wieczorki poetyckie, w trakcie których, w miłej i nastrojowej atmosferze, każdy będzie mógł prezentować swoje prace poprzez ich recytację. Chcą, aby wieczorki te były każdorazowo wydarzeniem towarzyskim w Kaletach. Aby to osiągnąć, chcą podnieść swoje kompetencje na wyższy poziom, co jest głównym motywem zorganizowania warsztatów poetyckich w ramach zgłoszonej przez nich niezwykle wartościowej i atrakcyjnej inicjatywy kulturalnej. Autorzy inicjatywy podkreślają, że wydany tomik poezji i jego wernisaż to również swoisty hołdem i podziękowanie dla zmarłego w br. Pana Zygfryda Galiosa, który jako jeden z pierwszych w Kaletach zaczął pisać wiersze i swoją pasją zaraził wielu innych.

 

"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury"