Karta pomysłu AKTYWNI W KULTURZE

42-660 Kalety
ul. Lubliniecka 2

(0-34) 352-73-04
mdkkalety@wp.pl

Karta pomysłu AKTYWNI W KULTURZE

POBIERZ

 

NCK ico

Projekt „Aktywni w kulturze” realizowany jest przez Miejski Dom Kultury w Kaletach

przy wsparciu ze środków

Narodowego Centrum Kultury

w ramach Programu

„Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne 2017”