Działalność Chóru Sonata

42-660 Kalety
ul. Lubliniecka 2

(0-34) 352-73-04
mdkkalety@wp.pl

W pierwszych miesiącach 2017 roku chór Sonata intensywnie przygotowywał się do kolejnych planowanych występów.
Głównym wydarzeniem tego okresu był cykl 4 spotkań w 4 kościołach na rozważaniach Drogi Krzyżowej. Przy każdej stacji, oprócz krótkiego słownego przemyślenia, śpiewaliśmy jedną pieśń pasyjną.


Drogi Krzyżowe prowadzone były w następujących parafiach:
- w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie
- w parafii pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku
- w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kaletach Drutarni
- w parafii pw. św. Franciszka w Kaletach Miotku.
Pieśni pasyjne są wyjątkowo piękne i dostojne, ale zarazem smutne i przejmujące.
Mamy nadzieję, że były to dla Was niezapomniane chwile zadumy i wzruszenia.

Ważnym dla chóru wydarzeniem ostatnich dni było zwołanie Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego na podstawie uchwały Zarządu nr 1/2017 z dnia 02.03.2017 r.
Zebranie to odbyło się dnia 21.04.2017 r. w MDK Casyno i uczestniczyli w nim prawie wszyscy chórzyści. Na zebraniu tym sprawozdanie z bieżącej działalności chóru przedstawiła pani Prezes Bożena Sier, a sprawozdanie finansowe przedstawiła pani Joanna Mazur.
Udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium, pozytywnie oceniając jego pracę w minionej 4-letniej kadencji. Na kolejną 4-letnią kadencję jednogłośnie wybrano nowy 5-cio osobowy Zarząd w składzie:
Bożena Sier – Prezes
Bogdan Łazaj – wiceprezes
Wanda Chróst – sekretarz
Renata Popierz – skarbnik
Rajnold Franke – kierownik artystyczny
oraz nową 3-osobową Komisję Rewizyjną w składzie:
Danuta Łukasik - przewodnicząca
Joanna Kandora - członek
Jerzy Obłączek - członek
Gratulujemy wszystkim nowo wybranym i życzymy wielu dobrych pomysłów w kierunku dalszego rozwoju naszego chóru Sonata.

Obecnie na swych poniedziałkowych spotkaniach przygotowujemy się do kolejnych występów, tym razem z repertuarem śląsko – rozrywkowym.

Wszystkich chętnych rozpoczęcia przygody śpiewaczej w gronie sympatycznych chórzystów zapraszamy na nasze próby w poniedziałki o 16.00 do MDK.

                                                                       Cześć pieśni i muzyce

                                                                              Chór SONATA