DRUGA EDYCJA PROJEKTU POLSKO – UKRAIŃSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY pn. „RAZEM PRACUJEMY, RAZEM SIĘ UCZYMY”

42-660 Kalety
ul. Lubliniecka 2

(0-34) 352-73-04
mdkkalety@wp.pl

Już po raz drugi Fundacja Społeczno-Kulturalna „Gloria Cultura” organizuje w dniach 03-16.08.2017r. w Zielonej k/Kalet projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży pn. „Razem pracujemy, razem się uczymy”. W projekcie uczestniczy grupa młodzieży z Zaporoża na Ukrainie oraz młodzież z Kalet, dla których pasją jest działalność twórcza, głównie w dziedzinie teatru i tańca.

Projekt jest wynikiem współpracy nawiązanej przez Fundację „Gloria Cultura” z działającymi w Zaporożu Towarzystwem Języka i Kultury Polskiej na Zaporożu, Teatrem Integracyjnym „Pokaż” i Zaporoskim Obwodowym Stowarzyszeniem Kultury Pollskiej im. A. Mickiewicza. Projekt, jego tematyka i cele, został tak skonstruowany, aby w jak największym stopniu zaspokoić zdiagnozowane wcześniej potrzeby uczestniczącej w nim młodzieży. Służy zaspokojeniu ich potrzeb edukacyjnych i intelektualnych w zakresie osobistych zainteresowań. Pomaga rozwinąć ich wiedzę historyczną, kulturową i społeczną. Podnosi na wyższy poziom ich umiejętności warsztatowe w zakresie tańca i aktorstwa, wyposaża w nowe doświadczenia twórcze. Oprócz tego pozytywnie wpływa na zaspokojenie potrzeb charakterystycznych dla ogółu środowiska młodzieżowego.

Na program projektu składają się dwa zasadnicze komponenty:

  1. działania o charakterze artystycznym
  2. działania z zakresu edukacji międzykulturowej.

Działania artystyczne zostały opracowane zgodnie z zainteresowaniami uczestników projektu, w związku z czym wiodące są zajęciach teatralne i taneczne, realizowane w formie warsztatowej. Efektem warsztatów i ich podsumowaniem będzie wspólnie opracowany spektakl, który zostanie zaprezentowany publicznie na profesjonalnej scenie w Kaletach w dniu 14.08.2017 r.

Zajęcia z edukacji międzykulturowej prowadzone są w formie codziennych popołudniowych spotkań wszystkich uczestników projektu, w trakcie których dyskutują na interesujące ich tematy z zakresu historii, kultury i życia współczesnego. Często spotkania te przyjmują również formę gier i zabaw edukacyjnych. Zapraszani są na nie także artyści, etnografowie, gawędziarze oraz zwykli ludzi, którzy pasjonują się polską historią, tradycjami i kulturą. Zorganizowany zostanie "Dzień polski” i „Dzień ukraiński”, w trakcie których uczestnicy przygotują wspólnie potrawy kuchni polskiej i ukraińskiej, będą uczyć się polskich i ukraińskich pieśni ludowych, tańczyć narodowe tańce ludowe, itp. Spotkania te są bardzo ważnym elementem projektu, gdyż służą zarówno nawiązaniu i zacieśnieniu zawartych przyjaźni jak również nabyciu i pogłębieniu wiedzy z polskiej i ukraińskiej historii i kultury.

W ramach edukacji międzykulturowej, prowadzona jest też codzienna wzajemna nauka podstaw języka polskiego i ukraińskiego.